fotoseniorbcn

fotoseniorbcn

6ª FOTOGRAFIANDO EL PONT DEL PETROLI BADALONA

9-12-2015


PONT DEL PETROLI BADALONA

http://www.pontdelpetroli.org

El Pont del Petroli és un pantalà de Badalona construït per a la descàrrega de productes petrolífers des dels vaixells cisterna i, des del 2009, remodelat com espai d'ús ciutadà i científic. Està situat en la platja del Pont del Petroli, davant el passeig Marítim del barri del Progrés, endinsant-se en el mar uns 250 m amb una alçada de 6 m.
Estructura
El Pont del Petroli és una estructura de formigó que consta d'un pont d'accés de 235 m acabat en una plataforma de descàrrega de 100 m² i suportada per uns pilons metàl·lics. El pont està format per dues bigues de formigó en forma de T i unides entre si. Les bigues són sobre uns carregadors transversals de formigó suportats pels pilons. Els capçals carregadors transversals tenen una amplada de 3,20 m, més gran que les bigues perquè suportaven també les canonades dels hidrocarburs que arribaven fins a la refineria.
El pont està suportat per 16 grups de pilons separats cada 15 m. Els grups són dobles excepte dos formats per quatre pilons. Tres dels grups de pilons són a la sorra de la platja i la resta dins de l'aigua clavats 6 m en el fons marí de sorra. La plataforma té 20 pilons més amb una batimetria màxima de 12 m. Tots els pilons tenen un diàmetre de 392 mm i un gruix de 12 mm


***********************************************************************

Foto: Llorenç Lluis

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fotos: Josep Maria++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Foto: José Fernández


++++++++++++++++++++++++++++++++

Fotos: Alex Muñoz


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fotos: Carles Rausa
++++++++++++++++++++++++++++++++
No hay comentarios:

Publicar un comentario